Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΔΕΣΥΛΛΑ, Δ.Ε.ΑΝΔΑΝΙΑΣ.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΔΕΣΥΛΛΑ, Δ.Ε.ΑΝΔΑΝΙΑΣ” :

145-2020 (6ΥΨΟΩΞ4-3Ξ9)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΨΔΖ9ΩΞ4-ΟΩΓ) ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ