ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταλλικών κάδων απορριμμάτων»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταλλικών κάδων απορριμμάτων» :

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗ_signed AΔΑΜ

2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΚΑΔΟΙ_signed ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ

2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ 79_2020__signed