ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη δύο ατόμων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ στο Δήμο Οιχαλίας :

1276 20210215

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛ ΚΑΘ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ