Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: Ε.Π.Ζ. 1/2021 Περί καθορισμού απεικόνισης μορφών του 1821 στο παλιό Δημαρχείο Δωρίου.
Ημ/νια: 17/03/2021 14:17:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΛΚΩΞ4-Η4Υ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ 11-3-2021
Ημ/νια: 05/03/2021 21:21:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΕΒΦΤΩΞ4-9ΜΕ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ. 113/2021 "Ορισμός Αντιδημάρχων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Οιχαλίας"
Ημ/νια: 03/03/2021 13:29:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ5ΝΩΞ4-ΨΦΡ
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 19/2020 Περί εξέτασης αιτήματος της εταιρείας «Περιβαλλοντική Πελοποννήσου» για χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου για εγκαταστάσεις μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στην Κοινότητα Καλλιρρόης
Ημ/νια: 06/11/2020 13:54:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΞΤΩΞ4-7ΙΕ
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 18/2020 Περί κλαδέματος και κοψίματος επικίνδυνων δένδρων σε Κοινότητες του Δήμου Οιχαλίας.
Ημ/νια: 05/11/2020 14:08:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΡ3ΩΞ4-ΔΚ6
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 17/2020 Περί εξέτασης αιτήματος Κυνηγετικού Συλλόγου Μελιγαλά «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
Ημ/νια: 05/11/2020 13:46:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨ5ΞΩΞ4-ΕΣΚ
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 16/2020 Περί εξέτασης αιτήματος του Γιαννόπουλου Ιωάννη του Παναγιώτη για την χορήγηση έγκρισης κατασκευής πεζοδρομίου επί της οδού Τσίτουρα-Ανθούσας στην τ.κ. Μελιγαλά.
Ημ/νια: 05/11/2020 10:48:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙ2ΓΩΞ4-09Τ