Οικονομικές Υπηρεσίες

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 912-ΕΝΤ.ΥΠΟΙΟ 4118/ΔΕ/649/24.1.07
Ημ/νια: 19/01/2021 13:04:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΣΨΩΞ4-ΑΕΒ
Θέμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)
Ημ/νια: 19/01/2021 09:16:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΘΝΩΞ4-ΖΜΤ
Θέμα: ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ημ/νια: 18/01/2021 13:05:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ9ΔΩΞ4-ΑΔ2
Θέμα: Συντήρηση - επισκευή δημοτικού φωτισμού Δ/Ε Δωρίου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 9200/2018
Ημ/νια: 18/01/2021 12:00:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Β6ΩΞ4-ΣΒΙ
Θέμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ POS ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 18/01/2021 11:16:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Ν1ΩΞ4-Ψ3Φ
Θέμα: ΧΕΠ Α 9-2021. Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης.
Ημ/νια: 15/01/2021 12:28:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΜ6ΩΞ4-699
Θέμα: AAY 58-21. Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης
Ημ/νια: 15/01/2021 11:17:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ12ΩΞ4-ΨΛΓ
Θέμα: ΧΕΠ Α 8-2021. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)
Ημ/νια: 13/01/2021 12:12:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΧ7ΩΞ4-ΨΜ9
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠ. 30 ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ. 11473-23/12/2020
Ημ/νια: 13/01/2021 11:06:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΜΗΩΞ4-ΡΔΜ
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠ. 20 ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ. 11473-23/12/2020
Ημ/νια: 13/01/2021 11:04:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΕΤΩΞ4-ΒΜ0