Τεχνικές Υπηρεσίες

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: Απευθείας ανάθεση της εργασίας «συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου 5Χ5 Τ.Κ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ»
Ημ/νια: 20/04/2021 14:51:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΡ2ΩΞ4-019
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού τεχνικής υπηρεσίας»
Ημ/νια: 14/04/2021 13:25:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΒΖΩΞ4-0ΔΗ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της «ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΚΑ»
Ημ/νια: 14/04/2021 12:59:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΑΞΩΞ4-ΒΛΣ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ»
Ημ/νια: 14/04/2021 11:21:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΚΒΩΞ4-0ΝΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 14/04/2021 11:11:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΒΣΩΞ4-ΠΧΡ
Θέμα: ανάθεση της εργασίας «Διαχείριση απορριμματικού όγκου στην Δ.Ε. ΑΝΔΑΝΙΑΣ»
Ημ/νια: 13/04/2021 14:59:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ75ΝΩΞ4-Π1Ω
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Διαχείριση απορριμματικού όγκου στην Δ.Ε. ΔΩΡΙΟΥ»
Ημ/νια: 13/04/2021 14:11:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΧΟΩΞ4-ΒΥΜ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Διαχείριση απορριμματικού όγκου στην Δ.Ε. Μελιγαλά»
Ημ/νια: 13/04/2021 13:49:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΚΙΩΞ4-ΑΤΡ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την >
Ημ/νια: 09/04/2021 12:52:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 61Ο6ΩΞ4-ΗΧΥ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Aναλύσεις δειγμάτων βιολογικού καθαρισμού»
Ημ/νια: 07/04/2021 13:49:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΛΧΩΞ4-ΛΦΨ