Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Ο Δήμος Οιχαλίας  με επιστολή του σε όλους τους αρμόδιους φορείς  εξέφρασε την επιθυμία του για την επαναλειτουργία των σιδηροδρόμων στην Μεσσηνία.