ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Αιτήσεις-Πιστοποιητικά

Στην ενότητα αυτή  παρέχεται ενημέρωση   και έγκυρες πληροφορίες για τις   διαδικασίες  και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά   προκειμένου να γίνεται ευκολότερη η κάθε σας συναλλαγή με το Δήμο.  Επίσης θα βρείτε έντυπα αιτήσεων τα οποία αφού «κατεβάσετε» μπορείτε να τα συμπληρώσετε είτε ηλεκτρονικά  είτε χειρόγραφα και να τα υποβάλετε στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

Η δήλωση και καταγραφή γεγονότων στα ληξιαρχικά βιβλία των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου άρχισε το 1933. Για την τοπική Κοινότητα Σκάλας δεν υπάρχουν στοιχεία για τα ληξιαρχικά γεγονότα προ του 1944 και για την Τοπική Κοινότητα Μελιγαλά προ του έτους 1979 λόγω καταστροφής τους από πυρκαγιά.

Από τα Ληξιαρχικά Βιβλία που τηρούνται στο Δήμο εκδίδονται και χορηγούνται αντίγραφα ή αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων Γεννήσεων, Γάμων και Θανάτων για κάθε νόμιμη χρήση.