Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ειδοποιούνται οι ιδιοκτήτες αγροκτημάτων του Δήμου Οιχαλίας, με προεξέχοντα κλαδιά δέντρων ή θάμνων, που παρεμποδίζουν την ελεύθερη διάβαση τροχοφόρων και ιδίως των πυροσβεστικών, κατά μήκος του αγροτικού, δημοτικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, να προβούν λόγω της αντιπυρικής περιόδου, στην κοπή των κλαδιών, εντός 10ημέρου από της δημοσίευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7, της υπ.αριθμ. 1 Αγρονομικής Διάταξης/2008 (ΦΕΚ 1691Β/22-8-2008) και της υπ.αριθμ. 2195/2015 εγκυκλίου της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 Ν 3585 σε συνδυασμό με το άρθρο 458 του Π.Κ.
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Ηλιόπουλος Ιωάννης