ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Στην άμεση πρόσληψη 10 σχολικών καθαριστριών προχωρά ο Δήμος Οιχαλίας.
Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 1 καθαρίστρια με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης και 9 με ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της με αριθμό  ανακοίνωσης 7162/21-8-2020 του Δήμου Οιχαλίας  και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: meligala@otenet.gr .
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα Παρασκευή 24 Αυγούστου 2020 και λήγει την Τετάρτη 26/8/2020.
ΨΗΓΧΩΞ4-ΕΛ8 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου