ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ, με ειδικότητα Δ.Ε βοηθός υδραυλικού :
ΨΣΠΡΩΞ4-ΨΤ0 ANΑΚΟΙΝΩΣΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print