Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ, με ειδικότητα Δ.Ε βοηθός υδραυλικού :
ΨΣΠΡΩΞ4-ΨΤ0 ANΑΚΟΙΝΩΣΗ