Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΟΠΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ.

Λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας η περιοχή μας θα αντιμετωπίσει τους επόμενους μήνες μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας. Η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα είναι ήδη χαμηλά και θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα στην επάρκεια νερού.

Από τα δημοτικά δίκτυα ο Δήμος παρέχει νερό αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Παρακαλώ τους δημότες των τ.κ. του Δήμου μας να κατανοήσουν το μεγάλο αυτό πρόβλημα και να σταματήσουν την άσκοπη κατανάλωση που αφορά σε άρδευση κήπων, πλύσιμο αυλών και αυτοκινήτων.

Η άσκοπη κατανάλωση η οποία αυξάνει την ζητούμενη ποσότητα πέντε φορές από την απλή οικιακή χρήση αφενός επιβαρύνει τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις και αφετέρου θα οδηγήσει σε μελλοντικές διακοπές υδροδότησης.

Πρόσφατες αναρτήσεις