Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ για την ειδικότητα ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ –ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (τρακτερ)

Ο Δήμος Οιχαλίας, ύστερα από την υπ’ αριθ.   36/2024  απόφαση Δημοτικής Επιτροπής ,   η οποία εγκρίθηκε με την 27795/31-3-2024 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός  (1) ατόμου  , προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά, από 09/4/2024 εως 15/4/2024 και  ωρα εως 15:00    στο Δημαρχείο στο Μελιγαλά  , 2ος όροφος κα Δέδε Μαρία  ή στο mail του Δήμου Οιχαλίας : meligala@otenet.gr, στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες :

[ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ]

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ