Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα Απρίλιο 2021

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα Απρίλιο 2021 : ΩΜ00ΩΞ4-ΚΞΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσφατες αναρτήσεις