Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Ο ‘Οργανισμός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και Αθλητισμού’ του Δήμου Οιχαλίας, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα
πραγματοποιηθούν στο Δήμο Οιχαλίας για την περίοδο 2015-2016 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα προσλάβει τέσσερεις (4) καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αποζημίωση.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2724360343 και στα παρακάτω συννημένα έντυπα :

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑγΟ 638ΦΟΛΥΝ-Γ4Η

Πρόσφατες αναρτήσεις