Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή κλήρωσης επιτροπών παραλαβής έργων :

Ανακοίνωση κλήρωσης Επιτροπων παραλαβής έργων