Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ « ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ».

                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ « ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ».
   Ο Δήμος Οιχαλίας, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16.12.2019 τεύχος Α’) σας ενημερώνει ότι οι ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων ή μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στο Δήμο και να καταθέσουν έως τις 31/3/2020 διορθωτική ή αρχική δήλωση, με τα ορθά στοιχεία, για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, για τον υπολογισμό φόρων, τελών και εισφορών χωρίς την επιβολή προστίμων ή προσαυξήσεων.
        Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 31η Μαρτίου 2020.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται είναι:

  • Αίτηση
  • Λογαριασμός ρεύματος ( και οι δύο όψεις )
  • Το Ε9
  • Τυχόν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ή ημιυπαίθριων χώρων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου ( τηλ.: 2724360349 ).

Πρόσφατες αναρτήσεις