ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας δύο μηνών :
6336ΩΞ4-ΕΥ7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου