Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ANΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2016

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                                                   Μελιγαλάς 10-05-2016
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2016 πυροσβεστική διάταξη, άρθρο 2, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01-05-2016 ΈΩΣ 31-10-2016 χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5, παρ. 1, της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1459/30-11-2000), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1554/10-11-2005) και ισχύει.

                    Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                     ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

                 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις