Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Όπως όλοι γνωρίζουμε στη Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της ολοκληρωμένης – οριστικής διαχείρισης των απορριμμάτων. Σε αυτό οι μόνοι αναρμόδιοι είναι οι Δήμοι που είναι υποχρεωμένοι εκ του νόμου να πραγματοποιούν απρόσκοπτα την αποκομιδή των απορριμμάτων.
Σε αυτή τη κατεύθυνση αλλά και την προάσπιση της δημόσιας υγείας θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι στο να παραμείνουν οι κοινόχρηστοι χώροι καθαροί και να φροντίσουμε έχοντας περιβαλλοντική συνείδηση να κάνουμε διαλογή στη πηγή ώστε να μειωθεί η παραγωγή των σύμμικτων απορριμμάτων.
Επίσης για την απρόσκοπτη λειτουργία της αποκομιδής των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης παρακαλούμε όπως:

  1. Κάνουμε Διαλογή στη Πηγή και χωρίζουμε τα απορρίμματα μας σε ανακυκλώσιμα και οργανικά.
  2. Να κατεβάζουμε τα αναγκαία οργανικά απορρίμματα του σπιτιού και τα ανακυκλώσιμα στους ανάλογους κάδους.
  3. Να τα δένουμε καλά σε σακούλες και τα ρίχνουμε μέσα στους κάδους και όχι έξω από αυτούς.
  4. Να μην βγάζουμε έξω κάθε είδους μη χρήσιμα για εμάς αντικείμενα, όπως τραπέζια, καρέκλες, στρώματα ή ηλεκτρικές συσκευές εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
  5. Να μην αφήνουμε χόρτα, κλαδιά και απορρίμματα ανακαινίσεων ή οικοδομικά υλικά στους κάδους ή στα πεζοδρόμια.

Επιβάλλεται η υπηρεσία καθαριότητας και το προσωπικό της, που δίνει κάθε μέρα τη μάχη, στις σημερινές επιδημικές συνθήκες να ασχοληθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ με την συλλογή των αναγκαίων οικιακών απορριμμάτων και επιπλέον λόγω του προβλήματος που υπάρχει με τη διαχείριση των απορριμμάτων σε ολόκληρη τη Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, δείχνοντας κατανόηση και αλληλεγγύη για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση, προστατεύοντας τη δημόσια ΥΓΕΙΑ, αλλά και τους εργαζόμενους που την υπηρετούν.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕ Ε.Δ.Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΝΤΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις