ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στις αμιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου είναι υποχρεωτικό να βρίσκεται εντός των επιχειρήσεων η τήρηση βιβλίου αναφοράς καπνίσματος  για την εφαρμογή του ν.3868/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ν. 4633/2019.
Η θεώρηση του ανωτέρω βιβλίου γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή
                                     Στοιχεία που  Απαιτούνται
1)αδείας καταστήματος
2)Μηδενική απόδειξη με το ΑΦΜ
Πληροφορίες : Νίκη Κουμουνδούρου 2724360322

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου