Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Παρακαλούμε τους Δημότες μας να περιορίσουν την εναπόθεση απορριμμάτων στους κάδους λόγω του γνωστού προβλήματος που έχει προκύψει με την αποκομιδή απορριμμάτων και να χρησιμοποιούν τους κάδους ανακύκλωσης για τα υλικά χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και γυαλί.
Επίσης απαγορεύεται η εναπόθεση στρωμάτων, επίπλων και οικιακών συσκευών.

Πρόσφατες αναρτήσεις