ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 /2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του «Οργανισµού Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών, Παιδείας και Αθλητισµού ∆ήµου Οιχαλίας» : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2018 ΩΖΡ0ΟΛΥΝ-14Ξ
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 18/9 έως 27/9.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου