Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ1/2017 ΤΟΥ ΝΠΔΔ.

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα για την ΣΟΧ1/2017 του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου μας :
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ Ω1ΓΤΟΛΥΝ-4ΥΝ-1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 6ΖΟΖΟΛΥΝ-2ΓΧ

Πρόσφατες αναρτήσεις