ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ1/2017 ΤΟΥ ΝΠΔΔ.

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα για την ΣΟΧ1/2017 του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου μας :
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ Ω1ΓΤΟΛΥΝ-4ΥΝ-1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 6ΖΟΖΟΛΥΝ-2ΓΧ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου