Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν της ανάρτησης των θεωρημένων ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ του Δήμου Οιχαλίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους.
Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων: από 23 Ιανουαρίου 2017 έως 23 Μαρτίου 2017 (για κατοίκους Ελλάδας)
από 23 Ιανουαρίου 2017 έως 12 Απριλίου 2017 (για κατοίκους Εξωτερικού)
Η υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx
 
Τα αποδεικτικά συνοδευτικά δικαιολογητικά είναι : Στοιχεία εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων της έκτασης,
Γεωγραφικές συντεταγμένες της γεωτεμαχίου
Το ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης
τα οποία κατατίθενται και σε έντυπη μορφή, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, στα Δασαρχεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας.
Θέαση των δασικών χαρτών και περισσότερες πληροφορίες  στις παρακάτω διευθύνσεις:

  1. Ύδρας 5, Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100, κτίριο Δασικών Υπηρεσιών
  2. Ελ. Βενιζέλου 51, Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24500, Δασαρχείο Κυπαρισσίας

Εκ του Δήμου

Πρόσφατες αναρτήσεις