Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανάθεση προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας  :
img20190802_0001
img20190802_0002
ΜΕΛΕΤΗ