Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Ανάθεση για την υπηρεσία « ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων έτους 2020 «Από 19-12-2019 έως 20-12-2020»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία « ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων έτους 2020 «Από 19-12-2019 έως 20-12- 2020»,  στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες :
ATT00118
ATT00209
img20191114_12393291