Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Οιχαλίας».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Οιχαλίας» στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες :
1-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΕΧΝ-ΠΡΟΔ
2-προσκληση