Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Οιχαλίας».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Οιχαλίας», στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες  :
1-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΕΧΝ-ΠΡΟΔ
2-προσκληση