ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018"