Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018"

Στο παρακάτω συνημμένο έγγραφο θα βρείτε λεπτομέρειες για την ανάθεση υπηρεσίας “ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018” : ATT00028

Πρόσφατες αναρτήσεις