Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» :

100-2022 (9Ω27ΩΞ4-ΔΙΕ)

espd-request-v2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΜΕΛΕΤΗ 01.2022

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___140622

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (60Χ5ΩΞ4-8ΡΝ) ΚΑΙ ΑΔΑΜ

Πρόσφατες αναρτήσεις