Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» :

espd-request-v2

ΑΜ 3.2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ-1

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___100322

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Ρ9ΓΗΩΞ4-Β0Δ) ΚΑΙ ΑΔΑΜ