Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΔΕΣΥΛΛΑ, Δ.Ε.ΑΝΔΑΝΙΑΣ.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΔΕΣΥΛΛΑ, Δ.Ε.ΑΝΔΑΝΙΑΣ” :
145-2020 (6ΥΨΟΩΞ4-3Ξ9)
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΞΩΦΥΛΛΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΨΔΖ9ΩΞ4-ΟΩΓ) ΚΑΙ ΑΔΑΜ
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 

Πρόσφατες αναρτήσεις