Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ- ΣΟΛΑΚΙΟΥ-ΟΙΧΑΛΙΑΣ-ΣΙΑΜΟΥ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΥ».

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ- ΣΟΛΑΚΙΟΥ-ΟΙΧΑΛΙΑΣ-ΣΙΑΜΟΥ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΥ».

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΜΕ ΑΔΑΜ

Ε.Σ.Υ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΣΟΛΑΚΙ-ΟΙΧΑΛΙΑ-ΜΑΓΟΥΛΑ-ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΣΟΛΑΚΙΟΥ-ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΣΟΛΑΚΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΣΟΛΑΚΙ Κ.Λ.Π

ΦΑΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις