Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Εργασίες Ανακαίνισης των Κ.Ε.Π.»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Εργασίες
Ανακαίνισης των Κ.Ε.Π.» :

110-2023 (9Φ73ΩΞ4-ΞΦΤ)

espd-request-v2-12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΤΕΛΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΕΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Ρ459ΩΞ4-95Ν) ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου