Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Αντικατάσταση Αντιδημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Οιχαλίας

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε την απόφαση της Δημάρχου για την Αντικατάσταση  του Αντιδημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οιχαλίας :
400-2020 (9Ε69ΩΞ4-ΛΒΙ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Ο.Ε.

Πρόσφατες αναρτήσεις