Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2020

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση λειτουργίας λαϊκών αγορών στις Τ.Κ. Διαβολιτσίου, Δωρίου, Μελιγαλά και Οιχαλίας  για πρόληψη – αποφυγή κορονοϊού.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Οιχαλίας Μεσσηνίας

Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010
2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
3) Τις αριθ. 995/2019 και 21/2020 Αποφάσεις Δημάρχου
4) Τις σχετικές διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που σχετίζονται με μέτρα πρόληψης και αποφυγής του Κορονοϊού.
5) Το γεγονός ότι στις λαϊκές αγορές που λειτουργούν έως τώρα στο Δήμο μας συναθροίζονται πολλά άτομα στον ίδιο χώρο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Όλες οι λαϊκές αγορές του Δήμου Οιχαλίας και συγκεκριμένα στις Τ.Κ. Διαβολιτσίου, Δωρίου, Μελιγαλά και Οιχαλίας απαγορεύονται να λειτουργούν από την υπογραφή της παρούσας απόφασης και έως έκδοσης νεώτερης απόφασης.
  2. Συστήνεται στους δημότες μας να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τα μέτρα προφύλαξης και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. (https://eody.gov.gr).
  3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να κοινοποιηθεί για δικές της ενέργειες στην Αστυνομική Διεύθυνση Νομού Μεσσηνίας και στα ΜΜΕ.

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (ΩΘΑΔΩΞ4-72Κ)

Πρόσφατες αναρτήσεις