Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

«Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59)»

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε την αρ.59/2023 απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59), κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ. 318/2022 και 2/2023 όμοιες αποφάσεις Δημάρχου : ΨΜ85ΩΞ4-0ΗΡ

Πρόσφατες αναρτήσεις