Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δειτε την απόφαση Δημάρχου Οιχαλίας σχετικά με την  « Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Οιχαλίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3448/2006» :
64Σ1ΩΞ4-123

Πρόσφατες αναρτήσεις