«Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59)»

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε την αρ.59/2023 απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59), κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ. 318/2022 και 2/2023 όμοιες αποφάσεις Δημάρχου : ΨΜ85ΩΞ4-0ΗΡ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου