ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.