Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να βρείτε απολογιστικά στοιχεία εσόδων 2016-2017 :
ATT00007
ATT00184

Πρόσφατες αναρτήσεις