Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (Ιανουάριος – Νοέμβριος)

Στον παρακάτω επισυναπτόμενο πίνακα αναφέρονται τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων 2015(Ιανουάριος -Νοέμβριος) :
ATT00043
 

Πρόσφατες αναρτήσεις