Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2015

Στον παρακάτω επισυναπτόμενο πίνακα μπορείτε να βρείτε απολογιστικά στοιχεία εσόδων 2015 (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ) : ATT00010