Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (Ιανουάριος – Δεκέμβριος)

Στον παρακάτω συνημμένο πίνακα θα βρείτε τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων 2016(Ιανουάριος- Δεκέμβριος)
att00069

Πρόσφατες αναρτήσεις