Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (Ιανουάριος – Ιούλιος)

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων
ATT00134

Πρόσφατες αναρτήσεις