ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (Ιανουάριος – Ιούλιος)